Colicol_SE_Norvet

COLICOL VET.

Posted on 2014/05/27 · Posted in Gris

Bio Vet ApS

ATC kod QA07AA10
240 mg/ml lösning för användning i dricksvatten

Aktiv substans: Kolistinsulfat
Lösning för användning i dricksvatten. Klar gulaktig till brunaktig lösning.

Djurslag: Svin.

Indikationer: Behandling av diarré före eller i samband med avvänjningen, orsakad av icke-invasiv E.Coli som är känslig för kolistin.

COLICOL VET finns i 1 liters plastflaska.

Produktresumé från FASS