DUVAXYN IE och IE-T vet

Posted on 2015/01/15 · Posted in Häst
Elanco

Aktiv substans: Vaccin mot influensa till häst

Injektionsvätska

Djurslag: Häst

ATC kod QI05AA01

Indikation: Aktiv immunisering av hästar och ponnyer från 5 månaders ålder mot hästinfluensavirus. I Duvaxyn IE-T även stelkrampsskydd.

Dosering: 1 dos =1 ml

Grundvaccination; Två vaccinationer med 4-6 veckors mellanrum

Revaccination; var sjätte månad.

Vaccinet måste omskakas före användning.

DUVAXYN  IE vet och IE-T vet finns i 10*1 dos i injektionsflaska.

Produktresumé på FASS.se för Duvaxyn IE

Produktresumé på FASS.se för Duvaxyn IE-T