Archive for the 'Nyheter' Category

Flunipaste bild

Flunipaste Vet.

Posted on May 9th, 2018 · Posted in Häst, Nyheter

Kontakta oss för mer info om Flunipaste Vet. som kommer ut på marknaden under hösten 2018.

PRP_Box Bild

PRP – Platelet Rich Plasma

Posted on May 9th, 2018 · Posted in Häst, Nyheter

Kontakta oss för mer info om Platelet Rich Plasma.

Synvet bild

Synvet

Posted on May 9th, 2018 · Posted in Häst, Nyheter

Aktiv substans; Natriumhyaluronat, 50 mg/2,5 ml spruta Indikation; För intra-artikulär tilläggsbehandling av ledsjukdom i samband med icke-infektiös synovit hos häst   Produktresumé Fass