bild

ZORABEL VET

Posted on 2014/05/28 · Posted in Gris

ScanVet Animal Health A/S 

Aktiv substans: toltrazuril 50 mg/ml

Oral suspension. Vit till gulaktig.

Djurslag: Svin (spädgris, 3-5 dagar gamla).

ATC kod QP51AJ01

Indikation: Förebyggande av kliniska tecken på koccidios hos spädgrisar (3-5 dagar gamla) i besättningar där koccidios orsakad av Isospora suis tidigare konstaterats.

Dosering:

Individuell behandling, för oral användning

Varje spädgris behandlas med en engångsdos på 20 mg toltrazuril per kg kroppsvikt under 3:e – 5:e levnadsdygnet, vilket motsvarar 0,4 ml oral suspension per kg kroppsvikt.

Eftersom behandling av spädgris sker individuellt och med små volymer, rekommenderas att en doseringsspruta med en noggrannhet på 0,1 ml används.

Suspensionen måste omskakas före användning.

ZORABEL VET finns i 250 ml plastflaska.

Produktresumé på FASS.se